Awareness

gegaste containers U42-1

O

p jaarbasis komen miljoenen containers Nederland binnen. Containers kunnen gevaarlijke gassen bevatten. Het gebeurt regelmatig dat noodzakelijke informatie ontbreekt in de transportpapieren, soms zijn containers niet voorzien van de juiste etiketten of worden ze zelfs onnodig gegast. Deze 1 dags cursus leert u hier alert op te zijn en op de juiste wijze mee om te gaan.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

● Wet- en regelgeving en het Arbobesluit

● Samenstelling lucht, zuurstof, brand- en explosierisico, toxische stoffen, sorptie-effecten en grenswaarden

● Transport, ontvangst en openen zeecontainers

● Risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu

● Uitvoeren van gasmetingen en het gasmeetrapport

● Persoonlijke beschermingsmiddelen

● Wat te doen bij calamiteiten

Leerdoel

De cursist heeft kennis van verschillende soorten gassen, is zich bewust van de gevaren en weet hierop te anticiperen, zowel preventief als repressief, bij het laden, lossen, openen en betreden van containers.

Kosten en beschikbare data: op aanvraag