Detachering

V

eel van onze klanten hebben zoveel containers die in het kader van de Arbo-wet gemeten moeten worden op aanwezigheid van schadelijke gassen dat het gezien het kosten aspect zinvoller is om eigen gasmeetdeskundigen te hebben.

Eigen mensen laten opleiden kan dan een oplossing zijn, maar daarmee krijgt men zelf ook de verantwoording over deze specialistische werkzaamheden. Bovendien leert de ervaring dat dergelijke opgeleide werknemers vaak worden weggekocht, voor zich zelf gaan beginnen, of onder interne druk komen te staan door belangenverstrengeling van diverse afdelingen. Bij ziekte en verlof is er vaak snel een praktisch probleem. Ook de uitval en onderhoud van de eigen gasmeetapparatuur geeft vaak onverwacht vertragingen en hoge kosten.

De oplossing daarvoor is dan: detachering van gasmeetdeskundigen.

Voordelen:

 • Gecertificeerde en toegewijde gasmeetdeskundigen in dienst van GCN, maar bij en voor u aan het werk en die uw gasmeet problematiek als een eigen medewerker kent
 • • Lagere kosten door werken op uurbasis en verbruikte materialen, dus veel goedkoper dan het door derden laten meten per container
 • Geen eigen onderhoudskosten aan gasmeetapparatuur
 • Eindverantwoording voor uitvoering en meetresultaten zijn voor GCN, dus voor u geen risico op aansprakelijkheid en schadeclaims
 • Uitvoering en registratie conform standaard voorschriften
 • Back-up en ondersteuning door GCN kenniscentrum
 • Rapportage door GCN te integreren in RIE
 • Controle en toezicht door onze Veiligheidskundige op uitvoering van de werkzaamheden
 • Op contractbasis, dus altijd gegarandeerd van voldoende capaciteit
 • Geen voorrijkosten
 • Werktijden in overleg met u.

Overweegt uw bedrijf van deze mogelijkheden gebruik te maken, dan komen wij graag bij u langs om dit met u te bespreken en op basis daarvan een vrijblijvende aanbieding te doen.

Onze medewerkers staan voor u klaar, bel voor een afspraak met 010 – 429 55 92