Duurzaam ondernemen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

W

ij hebben altijd verantwoordelijkheid genomen voor onze daden. Dit concept is diep geworteld in de benadering van GCN en vormt een belangrijk element van onze bedrijfscultuur. Alle medewerkers van GCN dragen de verantwoordelijkheid om levens te beschermen. Uiteindelijk vertrouwen mensen ons, telkens wanneer zij onze diensten of producten gebruiken, hun meest waardevolle bezit toe – hun leven. Deze verantwoordelijkheid wordt niet alleen hier en nu toegepast, maar ook om nog jarenlang kwaliteit van leven te garanderen.

Daarom gaan wij veel verder dan de grenzen van ons bedrijfsterrein – voor onze klanten, medewerkers, investeerders en voor de hele samenleving.

En bij deze aanpak houden we natuurlijk ook het economisch belang altijd nauwlettend in de gaten.

Milieuvriendelijk ontgassen van containers, via speciale actiefkool filtersystemen wordt altijd door ons gedaan als er sprake is van milieuschadelijke en/of ozon aantastende gassen.

CO2 neutraal odernemen is waar we naar streven.