Geconditioneerd

lossen

A

ls uit een gasmeting blijkt dat er een te hoge gasconcentratie wordt aangetroffen binnen de verpakte lading, kan het noodzakelijk zijn de lading door specialisten met adembescherming veilig uit de container te lossen, te ontgassen en te herpakken of te herladen.

Dit kan ook onder toezicht van de douane, zodat fyco containers toch gecontroleerd kunnen worden en de doorstroming gegarandeerd blijft. De douanebeambte kan veilig vanuit een gasvrije ruimte toekijken bij het lossen. De eventuele monsters die men nader wil onderzoeken worden speciaal gasvrij gemaakt, zodat elk risico op blootstelling voorkomen wordt. Goederen worden veilig voor kortere of langere termijn opgeslagen en kunnen ook tijdens opslag behandeld worden om ze gasvrij te maken tot in verpakking.