Kennis & Adviescentrum

O

mdat de regelgeving en het vakgebied zeer complex zijn en constant aan nieuwe inzichten onderhevig zijn, is het prettig dat u op een gespecialiseerd bedrijf als Gasvrij Centrale Nederland kunt terugvallen.

We volgen de aanpassingen aan wetten en regels op de voet en proberen deze zo goed mogelijk te vertalen naar uw situatie. Verder zijn we continue bezig met het ontwikkelen van nieuwe meetmethodes en ontgassingsprocedures, zodat dit sneller (maar niet minder veilig) kan verlopen.

Maar we doen meer. We kunnen u adviseren over milieuvraagstukken of Arbo-wetgeving. Onze gasmeetdeskundigen kunnen ook voor andere metingen worden ingezet, zoals bijvoorbeeld dauwpuntmetingen of explosieveiligheidsmetingen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar!

Wij stellen Arbo-plannen en Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) op, specifiek gericht op het veilig omgaan met gascontainers. We geven advies en voeren waar gewenst het plan van aanpak uit. Bronaanpak is daarbij het uitgangspunt, waarbij we natuurlijk wel adviseren de bron te controleren. In eigen beheer, of met ondersteuning van onze gasmeetdeskundigen. Onze deskundige mensen helpen u te voldoen aan de gestelde eisen uit de Arbo-wet en/of eisen gesteld door de Arbeidsinspectie m.b.t. het veilig lossen van zeecontainers. Uiteraard met in achtneming van de logistieke eisen die gesteld worden aan de voortgang en doorlooptijden en dat met zo min mogelijk kosten.

De resultaten van de ’Actie Tegengas’ in 2009 benadrukken dat een belangrijke oorzaak van het ontstaan van potentieel risicovolle situaties ligt in het uitdampen van producten tijdens het transport naar Nederland. Ook het onnodig begassen van containers levert risico s op. Dit soort situaties dient beheerst en waar mogelijk vermeden te worden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vraagt van bedrijven dat zij eisen stellen aan hun leveranciers ten aanzien van de producten die zij geleverd krijgen. Dit betekent onder meer dat afspraken gemaakt kunnen worden over het begassen van de containers waarin de producten vervoerd worden en het uitdampen van die producten tijdens en na het transport.

Ondersteuning nodig bij deze aanpak van uw gascontainers of de inventarisatie? Bel ons!

Wij gaan dan snel aan de slag om met onze aanpak uw probleem binnen de perken te houden. Natuurlijk kunt daarbij met onze ondersteuning ook veel zelf doen!