Monsternames
&

Lab-analyses

M

etal, scrab, spent catalyst, scrubber analyses.

Op het gespecialiseerde en gecertificeerde SGS-laboratorium worden deze stoffen geanalyseerd.

Analyse van onedele metalen

Onedele metalen zoals koper, zink, nikkel en lood worden onderzocht teneinde nauwkeurige
determineringen van hoogwaardige materialen te leveren, zoals
 • ertshoudende monsters
 • concentraten
 • gemunt metaal
 • gesmolten producten
 • gerecycleerd materiaal
 • elektronisch schroot
 • andere materialen die metaal bevatten

Door middel van ons wereldwijde laboratoriumnetwerk bieden SGS-experts diverse instrumentele en
klassieke technieken aan, waarmee nauwkeurige testen op onedele metalen worden uitgevoerd.
Wij helpen u bij het kiezen van een methode die het beste bij uw type monster past, zodat u de juiste gegevens krijgt aangeleverd.

Bovendien bieden wij analyses van het ertsgehalte aan voor monsters die percentages elementen bevatten. Al naar gelang de concentraties onedele metalen in het monster kunnen wij verschillende technieken aanbieden.

 

Concentratie Methode/
instrument
Soort monster Ter ondersteuning van…
ppm – laag % ICP-AES gesteenten & ertsen milieu-, geochemische analyse
laag % XRF ertsen en metaalproducten metallurgische ondersteuning
hoog % klassieke methoden concentraten, metalen commerciële analyse (schikking, handel, arbitrage)

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de analytische methoden en instrumenten die SGS aanbiedt voor koper-, lood-, zink- en nikkelmonsters van 1% tot 100%.

 

Onedel metaal Meerzurig (4Acid) Natriumperoxidefusie Individuele methoden
Koper AAS42S, ICP42S, AAS43B ICP90A, ICP90B CON13V
Lood AAS42S, ICP42S, AAS43B ICP90A CON07V
Nikkel AAS42S, ICP42S, AAS43B ICP90A, ICP90B CON11V
Zink AAS42S, ICP42S, AAS43B ICP90A CON12V

 

Commerciële analyse

De laboratoria van SGS voeren al decennialang derden-analysediensten uit. Het wereldwijde netwerk van SGS-laboratoria biedt commerciële ondersteunende dienstverlening aan, zoals getuigetoezicht, inspectie, kwaliteitscontrole en bemonsteringsdiensten op alle kritieke supervisie- en overdrachtspunten tijdens het transport van uw zendingen. Wij maken gebruik van uniforme analysemethodes, passen de algemeen als beste aanvaarde methodes voor kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole toe en maken gebruik van gestandaardiseerde rapportagevormen. Al onze medewerkers krijgen eens per jaar een ethische training en wij hebben een gedragscode die ons handelen bepaalt.
Analyse van rare earth metalen in spent catalysts zoals platinum, paladium, rhinium, zilver, goud etc.

De onafhankelijke commerciële analyse van SGS omvat:

 • Monstervoorbereiding
 • Beladingshaven- / voor-verschepingsanalyses
 • Schikking tussen partijen en neutrale analyses
 • Vochtigheid, LOI en water
 • Bepaling van edelmetalen en concentraten
 • Schrootanalyse

De bandbreedte (het toegestane verschil in de analyseresultaten van de verkoper en de koper van het product) voor commerciële analyse wordt bepaald door onderhandelingen. Vanwege de handelswaarde van deze ladingen is een hogere nauwkeurigheid en precisie vereist voor commercieel testen. Daarom is SGS veel strenger bij de controle van de analytische procedures voor dit type monsters. Bovendien zijn de kwaliteitscontroleprotocollen uitgebreid, om te zorgen dat de gewenste nauwkeurigheid en precisie worden bereikt.