Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) heeft recent een rapport gepubliceerd omtrent de gezondheidsrisico’s en preventiemaatregelen ten aanzien van gegaste containers. Het onderzoeksteam heeft in haar rapport de internationale wet- en regelgeving betrokken, een uitgebreide literatuurstudie gedaan, gekeken naar de preventieve actie’s en strategieën die in de praktijk ingezet worden. Naar mening van het team, bestaande uit een toxicoloog, arbeidshygiënist en arts, worden de risico’s onderschat. Men doet meerdere aanbevelingen om de veiligheid en gezondheid van betrokkenen te verbeteren.

Zie link: 45report-eu-osha-04-2018

Vanaf 21 augustus 2018 gelden er nieuwe grenswaarden

In de Staatscourant van 23 juli 2018 is de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2018 tot wijziging v.d. Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie van de Europese Richtlijn 2017/164 gepubliceert. Met ingang van 21 augustus 2018 gelden er voor 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen nieuwe grenswaarden.

 Ten aanzien van de stoffen die veelvuldig gemeten worden in zeecontainers, gelden de volgende wijzigingen:

 – De TGG15-grenswaarde van blauwzuurgas is verlaagd van 9 naar 4,5 ppm

– De TGG8-grenswaarde van koolmonoxide is verlaagd van 25 naar 20 ppm en een TGG15-grenswaarde is vastgesteld op 100 ppm

Zie link: 47stcrt-23-7-2018-41167