Per 1 juli 2005 heeft de SER de Mac-waardes voor Fosfine substantieel verlaagd. Tot 01-07-2005 was de MAC: 0,4 mg/m3 TGG-8 uur en 1,5 mg/m3 TGG-15 min. Vanaf 01-07-2005 is de nieuwe MACwaarde 0,14 mg/m3 TGG-8uur en 0,28 mg/m3 TGG-15min

Laatste nieuws is een in februari 2005 in de pers gebracht bericht over mogelijke restanten van Methylbromide en Fosfine die achterblijven op/in de vervoerde goederen en die indien de container niet of niet juist wordt ontgast in de winkels en bij de consumenten terecht komen. VROM laat het RIVM het eventuele gezondheidsrisico daarvan nu onderzoeken. In de bijlage kunt u het rapport van de RIVM raadplegen.