Over ons

Gasvrij Centrale Nederland is al jaren lang dé gespecialiseerde organisatie!

Met ruim 32 jaar

ervaring

In de havens worden dagelijks vele gegaste containers aangetroffen die restanten bevatten van gassen die elders in de wereld zijn toegepast ter bestrijding van insecten en mijten. Daarbij kan men denken aan gassen als methylbromide en fosforwaterstof, maar ook sulfurylfluoride, formaldehyde, chloorprikine 1,2 dichloorethaan en vele ander gassen. In principe kan elke container gegast zijn zonder dit te weten.

Ook komen er steeds vaker gevaren voor door productiegassen, die tijdens de reis uit de producten dampen, zoals tolueen, benzeen, ammoniak, ethyleenoxide en vele voc’s . Dit zijn vaak ook uitermate giftige gassen en verbindingen die volledig uit de container verdwenen moeten zijn voordat deze op een veilige manier kan worden geopend en gelost. Gasvrij controles zijn daarom van groot belang.

Wat maakt ons

De experts

Wat een goede meting betekent

Wij beschikken over een eigen netwerk van gasmeetdeskundigen (ook wel gasdokters genoemd) die opgeleid en gecertificeerd zijn om conform de wettelijke eisen gasmetingen te doen en gasvrij verklaringen af te geven. Wij plannen centraal de werkzaamheden naar gelang de vraag en locatie en zorgen door eigen controles, voor de kwaliteit waarborging en onafhankelijkheid.

Goede risicoanalyse
100%
Juiste keuze meetmiddellen
100%
Gedegen analyse van het meetresultaat
100%
Klantgerichte advisering
100%

Onze gasmeetdeskundigen staan uiteraard voor deskundigheid en betrokkenheid. Voor het ontgassen van containers beschikken wij over diverse locaties waar de containers behandeld kunnen worden. Voor speciale behandelingen beschikken wij over meerdere mechanische ventilatie opzet units, kunnen wij containers verwarmen, waardoor het ontgassings proces versneld wordt. Waar nodig kunnen ladingen met adembescherming worden gelost in onze Douane Fyco Loods (DFL) en aldaar verder behandeld worden.

Naast de gasvrijmetingen van containers worden onze gasdokters ook ingezet voor andere projecten zoals bijvoorbeeld, tankmetingen, dauwpuntmetingen en explosieveiligheidsmetingen.

Op ons gasvak en op locatie kunnen wij het ontgassen en beluchten van containers versnellen door gebruik te maken van ventilatie deur door geforceerde ventilatie met of zonder verwarmde lucht. In bijzondere gevallen kunnen wij in een speciale daartoe ingerichte loods containers met adembescherming uitpakken en de (Douane)-lading separaat behandelen.

Uw veiligheid en gezondheid is bij ons in vertrouwde handen.

Bekijk waarom